Tuesday, September 15, 2009

Of cheerdance powerhouses and school spirit


The places have been announced, the awards for the 2009 Samsung UAAP Cheerdance Competition have been given out. And this is my shoutout, I think I have sufficient background in dance and cheerdancing to say this, 'UP ang Galing mo!'


UP and Galing mo


Narito kami nagpupugay
Sa unibersidad ng aming buhay
Ikaw pa rin ang binabalikan
Di pa rin malilimutan
Ikaw ang UP naming mahal

Salamat sa iyong mga guro
Salamat sa iyong pagtuturo
Taglay niyo ang kahusayan
Taglay niyo ang karunungan
Hinubog niyo kami sa kabutihan
Sandaang taon na tayo
Lagi ka pa rin sa aming puso
Kayat kamiy sumasaludo
UP ang galing mo
UP ang galing mo

Wala nang iba pang maihahambing
Sa talino mot angking galing
Daanin man sa siyensiya
High-tech man o kahit ano pa
Ikaw UP ang nangunguna
Sa iyong mga dugo ang kasaysayan
Dumaloy sa pag-unlad ng ating bayan
Sagisag ka ng kagitingan
Bandila ka ng kalayaan
Pag-asa ka ng mamamayan
Sandaang taon na tayo
Lagi ka pa rin sa aming puso
Sentro ka ng pagbabago
UP ang galing mo
UP ang galing mo

Sandaang taon na tayo
UP ang galing mo
UP ang galing mo


No comments:

Post a Comment